Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Arrow

Arrow
 
 
Rodzina komunikatorów Arrow, przeznaczona jest do transmisji sygnałów z systemów alarmowych do stacji monitoringu. Urządzenia Arrow dostępne są w dwóch wersjach: Solo - działający jedynie za pomocą toru GSM (GPRS/SMS) oraz Duo - wykorzystujący zarówno tor LAN
jak i GSM (GPRS/SMS).

Elastyczność

Wbudowane w komunikator gniazdo DTMF i zgodność z protokołami Ademco 4/2, Contact ID i SIA pozwalają na integrację z szerokim wachlarzem central alarmowych. Co więcej, dzięki 8 liniom wejściowym NO/NC użytkownik może podłączyć do komunikatora również systemy alarmowe starszego typu. Arrow jest dodatkowo zaopatrzony w 2 wyjścia OC oraz 2 wyjścia sabotażowe. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: Solo - GSM (GPRS/SMS) i Duo - LAN z zapasowym GSM (GPRS/SMS), obie dodatkowo mogą być wyposażone w opcję transmisji dźwięku. Kompatybilność z różnymi programami monitorującymi oraz możliwość ręcznego ustawienie kodów sygnałów pozwala na współpracę z praktycznie każdym centrum monitoringu.

Redukcja kosztów

Arrow został zaprojektowany nie tylko z myślą o niskich kosztach zakupu i instalacji ale także o późniejszej kontroli kosztów samej eksploatacji. Ilość przesyłanych i odbieranych informacji jest stale rejestrowana i raportowana, co daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku przekroczenia ustalonego przez użytkownika limitu wysyłanych bajtów oraz wiadomości SMS. Dodatkowo wersja Duo wykorzystuje kanał LAN jako podstawowy tor komunikacji, co znacząco redukuje koszty transmisji GSM. Warto wspomnieć również o możliwość zdalnej zmiany konfiguracji i wymiany oprogramowania, wpływających na ograniczenie kosztów serwisu.

Ergonomia

Komunikator Arrow jest łatwy i szybki w instalacji oraz konfiguracji. Ustawienia możemy dokonać z komputera za pomocą zwykłego kabla USB bez konieczności posiadania specjalistycznych kabli. Dzięki szeregowi diod informujących o stanie pracy urządzenia oraz przyciskowi funkcyjnemu pozwalającemu przetestować komunikację, ograniczamy konieczność kontaktu z centrum monitoringu w trakcie uruchomienia urządzenia i ewentualnej diagnozy problemów. Dodatkowo użytkownicy systemu Kronos NET mogą konfigurować komunikator bezpośrednio z jego poziomu.

Zasilanie

Arrow jest wyposażony we własny zasilacz z możliwością pracy i ładowania akumulatora. Redukuje to koszty instalacji i konieczność zakupu dodatkowych podzespołów wymaganych do uruchomienia urządzenia. Zasilacz spełnia wszystkie wymagania dla systemów alarmowych.

Certyfikaty

Arrow, poza wymaganymi poświadczeniami spełnienia norm bezpieczeństwa i emisji CE, może posiadać również poświadczenie potwierdzające zgodność z normą dla systemów alarmowych EN 50136 dla stopnia 3.

 

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE