Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Barcode

Barcode

Uniwersalna platforma wspomagająca inwentaryzację Barcode to kilku modułowy system wspierający wykonywanie inwentaryzacji na dużych, średnich i małych powierzchniach sklepowych lub magazynowych.

Architektura

Dzięki modułowej architekturze

System składa się z modułu serwera stanowiącego repozytorium danych wszystkich inwentaryzacji, aplikacji supervisora zarządzającego procesem inwentaryzacji i modułu rewidenta pracującego na czytnikach kodów kreskowych.

 

Moduł Inwentaryzacji

Główna aplikacja służąca do przeprowadzania inwentaryzacji oraz tworzenia raportów

Współpracuje z drukarkami termicznymi wspierającymi język ZPL II, oraz komunikującymi się z komputerem poprzez port COM. W przypadku drukarek firmy Zebra kompatybilne są drukarki z firmware w wersji od X.10 do X.13 Moduł Inwentaryzacji oraz Moduł Repozytorium wymagają podłączonego aktywnego klucza licencji HASP.

Moduł Statystyk

Aplikacja służąca do generowania zestawień z wielu inwentaryzacji

Moduł Repozytorium

Usługa pośrednicząca w komunikacji pomiędzy Modułem Inwentaryzacji a centralną bazą danych (przechowuje i udostępnia dane wszystkich inwentaryzacji)

Moduł Skanera

Aplikacja instalowana na terminalach i służąca do rejestracji produktów

Przystosowany jest od pracy z urządzeniami motorola MC1000 posiadającymi zainstalowany systemem Microsoft Windows CE 5 oraz .NET Framework 2.0. Komunikuje się z Modułem Inwentaryzacji po podłączeniu do komputera poprzez moduł ActiveSync (system Windows XP) lub Windows Mobile Device Center (system Windows Vista / 7).

 

Oszczędność czasu

Wielostanowiskowa współpraca w sieci

Oprogramowanie to jest w pełni sieciowe i wielostanowiskowe co w sposób zdecydowany przyspiesza proces przygotowania, wykonania i rozliczenia inwentaryzacji. Dodatkowo dzięki bardzo elastycznemu mechanizmowi importu
i eksportu danych umożliwia współpracę z wieloma zewnętrznymi systemami.

Bezpieczny

Szyfrowane połączenia i zabezpieczenia sprzętowe

Transmisja pomiędzy modułami jest szyfrowana z wykorzystaniem metod VMPC oraz RSA. Praca w Module Inwentaryzacji wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła, dostęp do określonych funkcji modułu zależy od uprawnień użytkownika. Praca
w Module Skanera wymaga wprowadzenia numeru rewidenta z klawiatury lub czytnika kodów kreskowych poprzez odczyt plakietki pracownika.

 

Wymagania sprzętowe

Moduły zostały przygotowane na platformę Microsoft .NET Framework zapewniającą kompatybilność
z systemami rodziny Microsoft Windows, w tym XP, Vista, 7 oraz Server 2003 lub 2008. Moduły wymagają instalacji platformy w wersji 3.5. System wykorzystuje platformę bazodanową firmy Microsoft w wersjach SQL Server 2000, SQL Server 2005 oraz SQL Server 2008.

Zabezpieczenia sprzętowe

Program jest zabezpieczony przed próbą nielegalnego kopiowania i użytkowania za pomocą klucza sprzętowego HASP marki Alladin. Są to klucze przygotowywane specjalnie dla producenta programu
i nie mogą być zastąpione innymi. Klucz jest wymagany do prawidłowej pracy Modułu Inwentaryzacji oraz Modułu Repozytorium i musi być podłączony przy ich uruchomieniu oraz podczas pracy. Bez kluczy program działa w trybie demo, nie udostępniając wszystkich opcji programu.

Minimalne wymagania

Przyjmuje się, że dla Modułu Inwentaryzacji minimalne wymagania to komputer z:

  • Procesorem Celeron 2 GHz, - Pamięcią 1 GB RAM, - Dyskiem 80 GB,
  • Windows XP / Vista / 7 i MSDE lub Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008,
  • ActiveSync (WMDC) do komunikacji urządzeniem mobilnym z uruchomionym Modułem Skanera,
  • Platforma .NET Framework 3.5.
  • Łącze internetowe do komunikacji z Modułem Repozytorium,
  • Port USB do podłączenia klucza licencji HASP,
  • Opcjonalnie port szeregowy RS232 do podłączenia drukarki termicznej.
W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE