Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

KONFERENCJA KRONOS POLSKA
KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI KRONOS ORGANIZOWANEJ W DNIACH 15-16 LISTOPAD 2018
w hotelu Arche w Częstochowie, www.hotelczestochowa.com


Zgłaszam udział w Konferencji Kronos Polska, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Częstochowie.
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi (w tym koszt pokoju):
- 399,00 zł netto (399zł + 23% VAT) w pokoju 2 osobowym,
- 499,00 zł netto (499zł + 23% VAT) w pokoju 1 osobowym.
- 249,00 zł netto (249zł + 23% VAT) trzecia osoba (dostawka) w pokoju 2 osobowym.

Koszt pokoju w dzień poprzedzający konferencję lub dzień po konferencji dla 1 osoby wynosi:
- 349,00 zł netto (349zł + 23% VAT) w pokoju 2 osobowym,
- 429,00 zł netto (429zł + 23% VAT) w pokoju 1 osobowym.

3. Po dokonaniu wpłaty na niżej wymienione konto bankowe Kronos Polska, zostanie wystawiona faktura.
Przy akceptacji faktury elektronicznej prosimy o podanie adresu e-mail

4. Oświadczam, że opłata za udział w Konferencji została/zostanie wniesiona w dniu/do dnia na rachunek bankowy Kronos Polska ING Bank Śląski S. A. PL 21 1050 1070 1000 0090 7718 6014
W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE