Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Kronos Polska S.Piela, B.Dryja Sp.J.

ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała

tel.:33 811 25 11
e-mail:biuro@kronos.pl

NIP: 9372637448
nr KRS: 00000370937
Sąd Rejonowy dla w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 241786420

Sekretariat:

Ewa Zagrabska
tel.: 33 811 25 11 wew. 1
e-mail: ewa.zagrabska@kronos.pl

Zuzanna Piela
tel.: 33 811 25 11 wew. 2
mob.: 511 750 339
e-mail: zuzanna.piela@kronos.pl

Dział handlowy:

Beata Kamińska
mob.: 602 398 098
e-mail: beata.kaminska@kronos.pl
 

Dział wsparcia technicznego:

Paweł Bartoszek

Kierownik Działu serwisu
tel.: 33 811 25 11 wew. 3
e-mail: pawel.bartoszek@kronos.pl

Marek Friedrich

Specjalista ds wsparcia technicznego
tel. : 33 811 25 11 wew. 4
e-mail: marek.friedrich@kronos.pl

Arkadiusz Zabilski

Specjalista ds wsparcia technicznego

tel. : 33 811 25 11 wew. 5

e-mail: arkadiusz.zabilski@kronos.pl

Maciej Śpiewak

Specjalista ds wsparcia technicznego

tel. : 33 811 25 11 wew. 6

e-mail: maciej.spiewak@kronos.pl
 

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz chętnie na nie odpowiemy

Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE