Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Kronos Net

Kronos Net

Kronos Net to platforma do monitoringu, serwisu i zarządzania przeznaczona dla agencji ochrony. Dzięki nowym obszarom działania, platforma Kronos wspomaga redukcję kosztów prowadzonej działalności oraz daje możliwość zwiększenia zysków.

Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest elastyczność, praca przy znacznym obciążeniu oraz rozproszenie poszczególnych elementów systemu na dużym obszarze. Program jest w całości sieciowym rozwiązaniem napisanym przy zastosowaniu najnowszych technologii. Nastawiony na automatyzację i wspomaganie reakcji na zdarzenia, a także wsparcie podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą.

Zapraszamy do obejrzenia filmów wprowadzjących w działanie systemu.

http://bit.ly/KronosNET_instalacja_i_uruchomienie

http://bit.ly/KronosNET_dane_obiektu

http://bit.ly/KronosNET_obsługa_alarmów

 

Monitoring

Pozycjonowanie dzieci i osób starszych

Monitoring medyczny

Monitoring przeciwpożarowy

Monitoring pojazdów

 • aktualne i historyczne pozycje
 • alarmy przekroczenia prędkości
 • wbudowana kontrola stref
 • weryfikacja zużycia paliwa

 

Monitoring CCTV

 • wideo weryfikacja
 • wideoobchody
 • prealarmy
 • sterowniki bezpośrednie, obsługa ONVIF
 • nagrywanie obrazów i sekwencji wideo
 • dostęp bezpośredni lub poprzez przeglądarkę
 • zdalna kontrola

 

Monitoring środowiska

 • odbiór sygnałów analogowych
 • alarmy przekroczenia wartości
 • formuły matematyczne
 • graficzne liczniki

 

Obchody

 • bieżąca kontrola obchodów
 • różne typy ścieżek i kalendarzy

 

 

 

 

Funkcje dodatkowe

System 'Akcji'

 • automatyczne reakcje  
 • sekwencyjne warunki reakcji
 • wielostopniowość
 • oczekiwanie na reakcję użytkownika

Kontrola dostępu

 • kontrola czasu pracy
 • automatyczne raporty

Zarządzanie grupami interwencyjnymi

 • terminale mobilne
 • rozliczanie patroli
 • nadzór nad czasem dojazdu

Call center

 • nawiązywanie i odbiór połączeń telefonicznych
 • identyfikacja dzwoniącego
 • nagrywanie rozmowy
 • TAPI i specjalny otwarty protokół

Funkcje czasu

 • periodyczne, stanu, zmiany stanu, zakresu, zadań
 • powtórne sprawdzanie
 • czas obiektu (UMT)

 

 

Architektura

System, którego cechuje prostota i ergonomia, a dodatkowo pomaga zredukować koszty i daje możliwości wprowadzenia nowych usług.

 

Oprogramowanie o architekturze w pełni sieciowej, łączy w jednym systemie zarządzanie oddziałami rozproszonymi, także na dużym obszarze geograficznym. Każdy moduł pracuje niezależnie od pozostałych,a bezpieczna trójwarstwowa budowa, skutecznie wspomaga blokowanie wszelkich niepożądanych próby ingerencji, w jego działanie, z zewnątrz.

 
W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE