Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Zmiany tydzień 25[20 Cze 2018]

Dzień Dobry

Już wkrótce planujemy wydanie nowej wersji KronosNET3.3, która będzie zawierać zmiany i poprawki nie wprowadzone jako hotfix do bieżącej wersji.

Poniżej lista ostatnich zmian:
KronosNET 3.2 Hotfix

 • Konsola Edycji
  • Poprawa dodawania urządznia poprzez kopię z innego obiektu
  • Poprawienie działania map na własnym serwerze OSM
 • Konsola Monitoringu
  • Poprawa nagrywania z kamer
  • Poprawa przełączania kamer na zbiorczych danych podczas obsługi alarmu

KronosNET 3.x

 • Konsola Edycji
  • Poprawa widoczności nazwy oddziału
  • Dodanie możliwości zestawienia z filrem: Oddział
  • Dodanie akcji na zdarzenie odbioru SMS i CLIP
  • Uwzględnienie treści zdarzeń w akcjach
  • Dodanie akcji na zmianę statusu dokumentu serwisowego 
 • Konsola Monitoringu
  • Wyświetlanie przypisanych grup interwencyjnych do alarmu w oknie zarządzania grupami
  • Możliwość wyboru połączenia telefonicznego do serwisanta
 • Konsola Zestawień
  • Dodanie pola opis obiektu do kreatora zestawień
 • Biblioteka XTralis
  • Integracja z CCTV Xtralis poprzez serwer integracji XO


Aktualności

Konferencja Kronos 2018

Serdecznie zapraszamy na szóstą konferencję Kronos w Częstochowie

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE