Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Xamelo

Xamelo
Jest to komputer przemysłowy przeznaczony do sterowania podłączonymi urządzeniami oraz raportowania ich stanu kanałem WAN/LAN oraz rezerwowo GSM. Dzięki modułom rozszerzeń można go dostosowywać do specjalistycznych wymogów klienta. Urządzenie to pełni rolę inteligentnego routera posiadającego szereg wejść i wyjść sprzętowych, których funkcje zależą od zainstalowanego oprogramowania.

Parametry

Procesor ARM serii 9 z zegarem 200 MHz, 64MB pamięci SDRAM, 512 MB Nand Flash i gniazdo pamięci SDRAM zapewniają urządzeniu wydajność i możliwości niezbędne do obsługi nawet złożonych aplikacji. Dodatkowo szeroki wachlarz portów zewnętrznych: WAN (Ethernet) i GSM Quectel M10 oraz wewnętrznych: switch 4*LAN, 3 porty szeregowe RS232, port RS485 i USB czynią z urządzenia idealną platformę komunikacyjną.

Rozszerzenia

Urządzenie posiada otwartą architekturę umożliwiającą, poprzez specjalne gniazdo rozszerzeń GPIO na rozbudowę o kolejne porty komunikacyjne. Przykładem może być moduł SIO (Security Interface One), który przystosowuje platformę do pracy w charakterze systemu sygnalizacji napadu i włamania, systemu kontroli dostępu lub zdalnego otwierania budynków. Moduł SIO wyposażony jest w zasilacz, 12 wejść w standardzie 3EOL (w tym dwa mogące pracować w trybie analogowym), 4 wyjścia przekaźnikowe i gniazda na podłączenie dwóch czytników kart z klawiaturami w standardzie Wiegand. Na życzenie mogą zostać przygotowane także inne moduły rozszerzeń.

Certyfikaty

Xamelo poza wymaganymi poświadczeniami spełnienia norm bezpieczeństwa i emisji CE, które zostały poparte badaniami w Instytucie Łączności, może posiadać w zależności od oprogramowania poświadczenia potwierdzające zgodność z normami dla systemów alarmowych EN 50131, systemów kontroli dostępu EN 50133 i komunikatorów EN 50136. Wszystkie powyższe dla stopnia 3.

Rozwój

Wyposażenie urządzenia w system operacyjny Windows CE 6.0 lub Linux ułatwia i przyspiesza tworzenie oprogramowania dedykowanego do różnych zastosowań. Wykorzystanie systemów operacyjnych uwalnia programistę od przygotowywania funkcji niskopoziomowych, związanych z obsługą sprzętową. Takie podejście skraca czas od koncepcji do oddania gotowego produktu.

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE